صفحه مورد نظر شما پیدا نشد.
حدیث هفته

 
رسول اکرم (ص) در وصایای خود به علی (ع) فرموده اند :
 
سزاوارنیست انسان عاقل به سفربرود مگر برای سه منظور، یا برای تجارت و تحصیل درآمد و اصلاح معاش یا برای نیل به کمالات معنوی و تعالی روح و ذخیره ی معاد یا برای تفریح و تفرّج و جلب لذائذ مباح.

 

منبع : وسائل 3 ، ص177

ویدئو ها


 
تقویم